Welkom bij het VuursteunCommando

De 11e Afdeling Rijdende Artillerie (11 Afdra) zette van 1963 tot begin 2013 de tradities voort van de vooroorlogse Rijdende Artillerie. Sinds 25 januari 2013 is 11 Afdra opgegaan in het VuursteunCommando (VustCo), waarin het Korps Rijdende Artillerie de Stafbatterij en één van de drie vuursteunbatterijen levert. De vuursteun wordt geleverd met de moderne vuurmond PanzerHaubitze 2000 (PzH 2000) en met het mortier 120 mm. Naast het leveren van vuursteun, kunnen de 'Gele Rijders' ook ingezet worden voor gebiedsbeveiliging of bewaking tijdens een crisisbeheersingsoperatie. Tevens is er sinds jaar en dag een belangrijke ceremoniële taak. Vaak gaat het hier om het afgeven van ereschoten bij plechtigheden met een ceremonieel karakter, zoals staatsbezoeken. Ook is het vaste prik dat de Rijders minuutschoten afgeven op Prinsjesdag.


 Het VustCo is gevestigd op de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in 't Harde.

Laatste actualiteiten VuursteunCommando:
26-09-2017: Hoofdkwartierbatterij paraat tijdens Nationale Operaties!Lees verder
21-09-2017: Link opening 'Leidens ontzet' door RijdersLees verder
27-07-2017: 'Bakkerskar' verlaat het VustCo met de stille tromLees verder
02-11-2016: Charlie Batterij wint wederom de LTK CupLees verder
21-09-2016: Minuutschoten op PrinsjesdagLees verder

Laatste reacties:"; print $Kopregel; print "
"; $order="SELECT * from Reacties_berichten where onderdeel='$onderdeel' order by time DESC LIMIT 5"; $order2=mysqli_query($db, $order) or die(mysqli_error($db)); $num=mysqli_num_rows($order2); while($Reactie_values=mysqli_fetch_array($order2)) { $postdate=date("d-m-Y",$Reactie_values['time']); print "$postdate, "; $Reactie_values['naam']=htmlspecialchars($Reactie_values['naam']); $PrintTekst = $Reactie_values['naam']; $PrintTekst.= ": "; $PrintTekst.= $Reactie_values['bericht']; if (strlen($PrintTekst) > 95) { $PrintTekstA = substr($PrintTekst, 0, 92); $PrintTekstA.='...'; } else { $PrintTekstA = $PrintTekst; } print "$PrintTekstALees verder
"; } ?>

Zie voor een volledig overzicht de rubriek Actualiteiten