Welkom bij de Manege Korps Rijdende Artillerie

Welkom op het deel van de site over de manege van het Korps Rijdende Artillerie. U kunt hier allerlei relevante informatie vinden over de manege en over de optredens die door de manege worden verzorgd. Tevens kunt u contact opnemen met de 'Gele Rijders' indien u deze wilt uitnodigen. 

De manege is gevestigd op de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in 't Harde.

Laatste mededelingen Manege Korps Rijdende Artillerie:

Laatste reacties:"; print $Kopregel; print "
"; $order="SELECT * from Reacties_berichten where onderdeel='$onderdeel' order by time DESC LIMIT 5"; $order2=mysqli_query($db, $order) or die(mysqli_error($db)); $num=mysqli_num_rows($order2); while($Reactie_values=mysqli_fetch_array($order2)) { $postdate=date("d-m-Y",$Reactie_values['time']); print "$postdate, "; $Reactie_values['naam']=htmlspecialchars($Reactie_values['naam']); $PrintTekst = $Reactie_values['naam']; $PrintTekst.= ": "; $PrintTekst.= $Reactie_values['bericht']; if (strlen($PrintTekst) > 95) { $PrintTekstA = substr($PrintTekst, 0, 92); $PrintTekstA.='...'; } else { $PrintTekstA = $PrintTekst; } print "$PrintTekstALees verder
"; } ?>

Zie voor een volledig overzicht de rubriek Mededelingen