Welkom in het Museum van het Korps Rijdende Artillerie

In 1879 zijn officieren van het Korps begonnen voorwerpen en documenten te verzamelen die representatief werden geacht voor het uitbeelden van de  geschiedenis van het KRA. In het museum wordt een beeld geschetst van de roemrijke geschiedenis van het Korps met historische documenten en boekwerken, schilderijen, oude handvuurwapens, militaire attributen en gebruiksvoorwerpen en voorbeelden van vroegere uniformen.  


Adres:
Museum Korps Rijdende Artillerie
Legerplaats bij Oldebroek, gebouw 79
Eperweg 149
8084 HE 't Harde
(zie routekaart)

Contact:
Telefoon: 0525 - 657836
b.g.g: 06 - 22399785
Email: museum.kra@mindef.nl

Openingstijden:
Het museum is op woensdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Laatste rondleiding start om 15.59 uur.Op afspraak zijn voor groepen andere bezoektijden mogelijk (kosten € 30 - € 50, afhankelijk van de grootte van de groep). 

Toegang:
Gratis


Laatste mededelingen Museum Korps Rijdende Artillerie:

Laatste reacties:"; print $Kopregel; print "
"; $order="SELECT * from Reacties_berichten where onderdeel='$onderdeel' order by time DESC LIMIT 5"; $order2=mysqli_query($db, $order) or die(mysqli_error($db)); $num=mysqli_num_rows($order2); while($Reactie_values=mysqli_fetch_array($order2)) { $postdate=date("d-m-Y",$Reactie_values['time']); print "$postdate, "; $Reactie_values['naam']=htmlspecialchars($Reactie_values['naam']); $PrintTekst = $Reactie_values['naam']; $PrintTekst.= ": "; $PrintTekst.= $Reactie_values['bericht']; if (strlen($PrintTekst) > 95) { $PrintTekstA = substr($PrintTekst, 0, 92); $PrintTekstA.='...'; } else { $PrintTekstA = $PrintTekst; } print "$PrintTekstALees verder
"; } ?>

Zie voor een volledig overzicht de rubriek Mededelingen